Termeni și condiții

1.DEFINIȚII ȘI TERMENI
Vânzător/Pebamag – este denumirea comerciala a Pebamag and soft SRL, având sediul in Tîrgu Mureș, str. Viile dealul mic, nr. 44, având număr de ordine in Registrul Comerțului J26/55/17, cod unic de inregistrare fiscală 36934960.

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Vânzător (electronic, telefonic, etc)

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parola care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.).

Site – domeniul pebamag.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu care urmează a fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
date referitoare la Vânzător, sau alte date ale acestuia.
Document – prezentele Termene si Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător intr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – incasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de catre Vânzător, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vânzator, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată in lei, plătită de către Vânzător catre societatea autorizata cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice si electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

DOCUMENTE CONTRACTUALE
2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Vânzătorului, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de Bunuri sau comunicarea prin adresele menționate la sectiunea “contact” din Site. Vor fi excluse din Site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceastea.

3.3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Vânzătorul își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. Vânzătorul poate publica pe Site informații despre Bunurii și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.6. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții Vânzător.

3.7. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ
5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Vânzătorului.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Vânzătorului cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care Vânzătorul conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea exista și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt tert care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului și/sau al angajatului/prepusului Vânzător care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțeste, în cazul în care acesta există.

COMANDA
6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plății online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

CONFIDENȚIALITATE
7.1. Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

7.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Vânzătorul nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

7.4. Prin înscrierea în baza de date a Vânzătorului, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Vânzătorului: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Vânzătorul poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor, etc.

FACTURARE – PLATĂ
8.1. Prețurile Bunurilor afișate în cadrul Site-ului includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

8.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

8.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vandute vândute de Vânzător exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

8.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

8.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de Vânzător, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

8.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Vânzător în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

LIVRAREA BUNURILOR
9.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau prin Posta Română.

9.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

9.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul României.

9.4. Detaliile de livrare a Bunurilor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

10. GARANȚII

10.1. Toate Bunurile comercializate de către Vânzător beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

10.2. Pentru a beneficia de garanție cumpărătorul are nevoie doar de dovada achiziționării produsului (factura) de la vânzător. Prin urmare, lipsa certificatului de garantie nu afectează dreptul cumpărătorului de a solicita aducerea în stare de conformitate a produsului, în temeiul garanției legale

10.3 Toate produsele comercializate beneficiază de 24 luni de garanţie. Acest termen se calculează de la data livrării bunului/produsului achiziționat. Totusi, pentru produsele/bunurile a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul de garantie legala de conformitate se reduce la durata medie de utilizare. De asemenea, in cazul produselor/bunurilor folosite, cumpărătorul şi vânzătorul pot conveni reducerea termenului de garanție legală de conformitate la 12 luni de la data livrării bunului/produsului. Vânzătorul este răspunzător faţă de compărător pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul livrării produselor/bunurilor.

A. DREPTURILE CUMPARATORULUI

În cazul lipsei conformităţii produsului, aveţi dreptul de a solicita una dintre urmatoarele masuri reparatorii:

 • repararea sau inlocuirea produselor/bunurilor, fără plata , în funcţie de opţiunea dumneavoastra, sau
 • reducerea corespunzătoare a preţului ori de restituirea contravalorii produsului/bunului achizionat.

Totusi, cumparatorul nu poate beneficia de masurile repartorii mentionate anterior atunci cand măsura reparatorie este imposibilă sau disproporţionată .

Orice reparare sau înlocuire a produselor/bunurilor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp care nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul:

 • a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului/bunului sau
 • a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

În cazul reparării produsului/bunului, în acesta vor fi montate numai piese noi.

Vânzătorul are aceleaşi obligaţii pentru produsul/bunul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial.

B. REDUCEREA PRETULUI SAU INCETAREA CONTRACTULUI LA DISTANTA

Cumparatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau incetarea contractului la distanta în oricare dintre următoarele cazuri:

 1. dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului/bunului;
 2. dacă vânzătorul nu a luat una dintre măsurile reparatorii într-o perioadă de timp rezonabilă;
 3. dacă vânzătorul nu a luat una dintre măsurile reparatorii fără inconveniente semnificative pentru cumparator.

Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea cumparatoului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui cumparatorului contravaloarea produsului/bunului respectiv.

C. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate, Cumparatorul trebuie sa:

 • foloseasca produsul/bunul numai in scopul pentru care a fost conceput;
 • respecte instructiunile de folosire si intretinere si sa utilizeze produsul/bunul conform instructiunilor impuse de producator;
 • pastreze in bune conditii si sa prezinte documentul fiscal ( factura ) cu care a cumparat produsul/bunul;
 • nu permita altor persoane, neautorizate in prealabil de catre vanzator, sa intervina asupra produsului/bunului achizitionat (de exemplu: reparare, inlocuire piese, dezmembrare etc.).

Cumparatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de 2 luni de la data la care a constatat-o.

Lipsa de conformitate constatata de catre cumparator in primele 6 luni de la data livrarii bunului/produsului se considera a fi existat momentul livrării acestuia.

D. PRELUNGIREA GARANTIEI LEGALE DE CONFORMITATE

Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie legala de conformitate prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz,

 • din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului/bunului sau
 • din momentul prezentării produsului/bunului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului/bunului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului/bunului sau predării efective a produsului/bunului către cumparator.

Produsele/bunurile de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele/bunurile defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data preschimbării produsului/bunului.

E. RETRAGEREA/PIERDEREA GARANTIEI LEGALE DE CONFORMITATE

Produsele electrice au în componentă subansamble electronice şi mecanice care necesită o manipulare atentă pentru a se evita şocurile, umezeală, pătrunderea de lichid în interior sau expunerea la radiaţia solară sau surse de căldură. Temperatura ambianţa de funcţionare trebuie să se încadreze între 5 – 25°C.

Garanţia legala de conformitate nu se acordă produselor/bunurilor, părţilor de produs/bun sau componentelor care, în opinia specialiştilor noştri, s-au defectat datorită instalării6 impoprii, accidentelor, manipulării necorespunzătoare sau nerespectarea instrucţiunilor de utilizare.

Nu fac obiectul garantiei bunurile/produsele care prezinta defecte datorate unei utilizari neconforme scopului utilizarii si nerespectarii instructiunilor de utilizare prezentate in documentatia care insoteste bunul/produsul (de exemplu: setari si instalari incorecte, prize fara impamantare, patrunderea de lichide sau alte corpuri straine in interiorul echipamentelor, interventia neautorizata asupra bunurilor/produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente in timpul functionarii produselor/bunurilor, deformari mecanice, etichete sau sigilii de garantie deteriorate, indepartate sau modificate, produsele utilizate in conditii neadecvate – tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, socuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea produselor in conditii de umiditate, praf, noxe sau sub actiunea substantelor chimice agresive etc.).

Nerespectarea celor de mai jos, atrage pierderea garantiei legale de conformitate:

 1. Neprezentarea, în momentul solicitării reparatiei a actelor de achiziţie,
 2. Nerespectarea, de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare privind şocurile, vibraţiile, umezeală sau expunerea excesivă la radiaţiile solare, instalare, utilizare şi întreţinere inclusiv păstrarea în condiţii impropiifuncţionarea repetată în regim de mari diferenţe de temperatura care cauzează fenomenul de „condens” intern.
 3. Schimbarea stării originale a produsului/bunului: spargerea, căderea, deformarea sau deterioararea carcasei, a membranelor difuzoarelor; furtul; păstrarea în condiţii improprii; amplasarea în spaţii foarte înguste, folosirea pentru alte scopuri decât cele prevăzute, acţiunii substanţelor corozive, chimice, etc., demontarea difuzoarelor sau a cutiilor în cazul boxelor.
 4. Supratensiunilor provenite din reţeaua de alimentare; precum şi expunerea la intemperii (fenomene naturale: incendii, trăznete, cutremur, inundaţii, etc.) ce pot deteriora produsul/bunul. În cazul furtunilor cu descărcări electrice deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
 5. Aparatură auto prezintă garanţie doar dacă a fost instalată de un service autorizat. Pentru această cumparatorul va aduce, în momentul reclamaţiei şi dovadă instalaţiei în cadrul unui service autorizat din ţară.
 6. Nerespectarea caracteristicilor tehnice înscrise pe aparat (alimentare, impedanta, intrări) scurcicuitarea în etajul final, şi suprasolicitarea aparatului.
 7. Încredinţarea produsului spre a fi reparat persoanelor/firmelor neautorizate în acest sens.
 8. Utilizarea produselor care au fost concepute şi fabricate pentru a fi folosite exclusiv în scopuri casnice sau ocazionale (sau hobby) la activităţi profesionale sau industriale, în ateliere specializate, adică suprasolicitarea produselor.

În cazul în care produsul/bunul necesită servicii de reparatie, vanzatorul se obligă să suporte contravaloarea costurilor de transport.

In momentul expedierii produsului/bunului catre reparatie, te rugam sa asiguri impachetarea acestuia in cutia originala sau in alt ambalaj care sa permita transportul in siguranta.

Toate si oricare dintre reclamatiile si sesizarile referitoare prezentul Certificat pot fi adresate vanzatorului,

 • fie la adresa de corespondenta e-mail la adresa office@pebamag.ro sau sa ne comunicati o cerere scrisa la urmatoarea adresa de corespondenta Targu Mures,, Str. Viile Dealul Mic 44;
 • fie la numărul de telefon 0743 172 372;
 • fie pe site-ul www.pebamag.ro – sectiunea contact

Serviciile de reparatii sunt efectuate sediul vanzatorului, execuţarea serviciilor de reparatii fiind efectuată de Pebamag and soft SRL

11. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

12. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru detalii privind modul in care Vanzatorul prelucreaza datele cu caracter personal in contextul accesarii si navigarii Site-ului, crearii de Conturi si achizitionarii de Bunuri, va rugam sa accesati Politica de confidentialitate aici.

14. FORȚĂ MAJORĂ

14.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

16.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

15. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente

16. INFORMAȚII PRIVIND DEEE

16.1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.
Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului, H.G 1037/2010, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele:

16.1.1. cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE;

16.1.2. colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile administrației publice locale care au obligația potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;

16.1.3. clienții pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie; astfel, Vânzătorul aplică politica de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislației în vigoare, dacă echipamentul predat este echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul nou furnizat; clienții Vânzătorului pot preda DEEE echivalent la toate Showroom-urile Vânzătorului.

16.2. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubela cu roți barată cu doua linii în formă de X.

16.3. Aceasta pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și ca ele fac obiectul unei colectari selective.

17. ADAOS COMERCIAL

Acest magazin online practică un adaos comercial între 0 și 1000 %.